Ořez stromů.

-bezpečnostní řez

-zdravotní řez

-redukční řez

-hlavový řez